Reporting a výkaznictví

SDNS – Automatický reporting pro ČNB

Představujeme Vám systém SDNS pro automatické reportování pro ČNB. Tento systém řeší například denně reportovaný výkaz MOKAS40 pro obchodníky s cennými papíry. SDNS podporuje ale veškeré výkazy ČNB (OCP, banky, penzijní fondy, pojišťovny atd.) a výrazně tak snižuje pracovní zátěž v odděleních back-office, compliance a výkaznictví.

Další vlastnosti systému:

  • SDNS pracuje nezávisle na ostatních systémech ve Vaší společnosti – jedná se o tzv. technologickou komponentu.
  • Zajištění přístupu pouze pro certifikované osoby
  • Možnost nastavení manuálního nebo automatické komunikace s ČNB
  • SDNS je obdobné řešení jako EDIFACT (řešení používané v bankovnictví)

Athene II. – výpočet kapitálové přiměřenosti

V oblasti výkaznictví nabízíme program Athene II. Tato aplikace je určena pro investiční společnosti, které vyžadují vyhodnocování a reportování kapitálové přiměřenost na soustavné bázi. Athene II vykazuje úvěrové riziko, FX & IR riziko, akciové riziko, komoditní riziko a úrokové riziko obchodního portfolia. Aplikace je k dispozici ve třech verzích:

  • Finanční a IT poradenství
  • Post-implementační podpory
  • Poradenství pro klesající rizikovost společnosti a garance kvality

Architektonicky je Athene II systém rozdělen do tří vrstev (klientská aplikace, aplikační server a databázový server). Athene II využívá databázi ORACLE a univerzální program SQL Loader jako jednu z možností pro datové rozhraní. To umožňuje spolehlivé a rychlé získávání dat z různých zdrojů: účetní systémy, portfolio management systémy a data-warehouse systémy.