Investiční bankovnictví

Obchodování na finančních trzích je náročná činnost. Vyvíjíme proto takové produkty, které našim klientům jejich práci maximálně ulehčují. Poskytujeme řešení pro investiční bankovnictví, systém pro obchodování a úschovu (s mnoha využitími pro správu portfolia), obchodování s cennými papíry, cash management, kontrolu, risk management, clearing, finanční účetnictví a automatizovaný reporting. Podporované investiční instrumenty jsou: dluhopisy, akcie, podílové listy, warranty, zajišťovací nástroje a deriváty.

IVAN 5

Integrovaný systém IVAN je specializovaný na pražskou Burzu cenných papírů, na domácí a zahraniční OTC trhy. IVAN je bezpečný, výkonný a vysoce spolehlivý systém. Je vhodný pro banky, makléřské společnosti a investiční zprostředkovatele.

IVAN zajišťuje následující procesy:

Front Office

Modul „Front Office“ obsahuje mnoho funkcí potřebných pro podporu rozhodování, správu objednávek, monitoring správnosti plnění, oceňování, správu portfolia a reporting. IVAN Superdealing je rychlé front-office řešení pro obchodování v systému SPAD a XETRA na pražské Burze cenných papírů.

Middle Office

Modul „Middle Office“ byl vyvinut pro zefektivnění kontrolních operací. Zaručuje bezchybné zpracování

obchodů.

Back Office

Modul „Back Office“ integruje všechny back-office funkce, čímž umožňuje automatizované provádění clearingových operací.

Finanční účetnictví

Modul „Finanční účetnictví“ umožňuje, aby systém IVAN zajišťoval kompletní clearingové operace, obsahuje i celkový modul pro finanční účetnictví.

Reporting

Modul „Reporting“ zahrnuje vysokou úroveň reportingu, což zaručuje průhlednost a přesnost prováděných operací. (Všechny výsledky standardizovaných či upravených hlášení lze archivovat, kopírovat, posílat a ukládat jako soubory.)

Custody řešení

Modul „Custody řešení“ umožňuje spravovat, ukládat, uschovávat a obchodovat s cennými papíry. Systém je složen ze dvou hlavních sekcí: klientská sekce a centrální sekce. Jedná se o komplexní nástroj navržený pro správu, skladování a uschovávání bezpečnostních nástrojů. IVAN Custody navíc zaznamenává pohyb cenného papíru mezi pobočkou a ústředím a dále tam, kde je cenný papír uschován pro obchodování.

Branch

Modul „Branch“ je obchodní řešení kombinující operace front-office a back-office. Umožňuje přímé propojení s centrálním obchodním systémem IVAN. Jedná se o ideální obchodní aplikaci, neboť úspěšně integruje operace prováděné v regionálních pobočkách s operacemi centrály.

Rozhraní a intergrace
Náš systém podporuje následující rozhraní:

 • XETRA – FIX
 • XETRA – EnBS
 • XETRA – ETS
 • FAST FIX
 • SWIFT
 • EuroClear (vybrané operace a rekoncialiace)
 • Report EMIR  (rozhraní SFTP, web service)  přes společnost REGIS-TR
 • ČNB reporting – SDNS Web Service
 • PSE – Pražská burza a Centrální depozitář cenných papírů
 • PXE – Pražská energetická burza
 • Reuters
 • Bloomberg
 • Trema FKIT
 • Kondor+
 • MTS
 • Microsoft Dynamics NAV
 • MIDAS