Risk management

V oblasti risk managementu nabízíme softwarové řešení Light Financial Package 2 (LFP2). Jedná se o analytický nástroj, který konečnému uživateli simuluje všechny rozhodovací parametry, futures, dluhopisů i opcí. LFP 2 dále zahrnuje kalkulace hedgingu a simulační strategie, jež pomáhají omezit rizika spojená s derivativními transakcemi. LFP 2 nabízí možnost importu burzovních dat z real-timového toku a centralizaci dat pro celá portfolia.

Light Financial Package 2 umožňuje:

  • Hodnocení různých cen na odlišných základech (např. cenné papíry, futures, cizí měny, cenné papíry s fixním výnosem)
  • Výpočty mnoha parametrů (např. implicitní volatilita, Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho, atd.)
  • Prováděcí dluhopisové kalkulace
  • Aplikace různých volitelných strategií simulace
  • Nalézání možností zajišťování pro jeden nebo více derivátů
  • Prezentaci derivativních dat a výsledků hedgingu v precizních tabulkách a grafech
  • Monitorování vývoje a pozice portfolií v reálném čase
  • Analýzy více současných nabídek na vzájemně propojených burzách s cennými papíry