Privátní bankovnictví

Pro banky nabízející privátní bankovnictví nabízíme specializované softwarové řešení pro jeho obsluhu. Řešení TS Privátní bankovnictví integruje do jednoho systému potřeby klientů, privátních bankéřů a bankovního managementu.

Hlavní moduly systému jsou:

  • Portfolia a klienti
  • Advanced performance portfolio analysis – Analýza výkonu a rizik portfolia
  • Marketing a investiční příležitosti (CRM)
  • Výstupy a reporty

Portfolia a klienti

Správa portfolií klientů, agregovaný pohled na portfolia (např. napříč makléři), správa portfolií, správa klientů (benefity, upozornění, další informace).

Advanced performance portfolio analysis

Analýza výkonu portfolia. porovnání portfolia vůči danému benchmarku, např. úrokové sazbě PRIBOR 3M.

Marketing a investiční příležitosti (CRM)

Slouží na podporu privátních bankéřů – kalkulačky, přehled nabízených produktu, marketingové nabídky (kampaně), vyhodnocování klientů.

Výstupy a reporty

Řešení obsahuje reporty, které jsou určeny, jak pro klienta, tak pro management.