Investment banking

Obchodování na finančních trzích je náročná činnost. Vyvíjíme proto takové produkty, které našim klientům jejich práci maximálně ulehčují. Poskytujeme řešení pro investiční bankovnictví, systém pro obchodování a úschovu (s mnoha využitími pro správu portfolia), obchodování, cash management, kontrolu, risk management, clearing, finanční účetnictví a automatizovaný reporting. Podporované investiční instrumenty jsou: dluhopisy, akcie, podílové listy, warranty, zajišťovací nástroje a deriváty.

IVAN 5

The integrated system IVAN is specialized on the Prague Stock Exchange (PSE), RM System and domestic and foreign OTC markets. IVAN is secure, effective and highly reliable system. It’s suitable for banks and brokers company.

IVAN provides following processes:

Front Office:

The front office provides various functionalities regarding order management, support for decision making, monitoring of execution, market evaluation, portfolio management and reporting. IVAN Superdealing is fast front-office solutions for trading in system SPAD on PSE.

Middle Office:

The middle office guarantees effective control operations and flawless processing of trades.

Back office:

The back office integrates all back office functionalities, thus enables to automate clearing operations.

Financial accounting

The financial accounting supports the complex clearing operations and financial accounting.

Reporting

The reporting provides highly effective and transparent reporting for clients, company management, controlling and regulator.


Custody řešení

Modul „Custody řešení“ umožňuje spravovat, ukládat, uschovávat a obchodovat s cennými papíry. Systém je složen ze dvou hlavních sekcí: klientská sekce a centrální sekce. Jedná se o komplexní nástroj navržený pro správu, skladování a uschovávání bezpečnostních nástrojů. IVAN Custody navíc zaznamenává pohyb cenného papíru mezi pobočkou a ústředím a dále tam, kde je cenný papír uschován pro obchodování.

Branch

Modul „Branch“ je obchodní řešení kombinující operace front-office a back-office. Umožňuje přímé propojení s centrálním obchodním systémem IVAN. Jedná se o ideální obchodní aplikaci, neboť úspěšně integruje operace prováděné v regionálních pobočkách s operacemi centrály.